سمیرا
 
 
 

آن طرف تر، کنار ساحل

با هــــــم می  روند

و لی سایه هایشان تنها روی خاک می افتد...


 |+| نوشته شده در  سه شنبه سوم اردیبهشت 1392ساعت 14:53  توسط سمیرا  | 
درد دارد درد...

 |+| نوشته شده در  سه شنبه سوم اردیبهشت 1392ساعت 14:53  توسط سمیرا  | 

این داستان ها عجیب است

کاش می شود درست خیال کرد....


 |+| نوشته شده در  سه شنبه سوم اردیبهشت 1392ساعت 14:52  توسط سمیرا  | 

نـــــــه فکر نکنم به همین راحتی بتوانم .


بتوانم پای روی دلم بگذارم!!


 |+| نوشته شده در  سه شنبه سوم اردیبهشت 1392ساعت 14:52  توسط سمیرا  | 

حقیقت

حماقت

حقارت


 |+| نوشته شده در  سه شنبه سوم اردیبهشت 1392ساعت 14:51  توسط سمیرا  | 
ای زخم بر زننده دل ها

 |+| نوشته شده در  سه شنبه سوم اردیبهشت 1392ساعت 14:51  توسط سمیرا  | 

متاسفانه دل هایمان کوچک ست

با هر تلنگری می شکند

و دوباره ساخته می شود

ولی هربار بزرگتر از قبل...

تا این دل بزرگ شود

باید هزاران بار بشکند


 |+| نوشته شده در  سه شنبه سوم اردیبهشت 1392ساعت 14:51  توسط سمیرا  | 

نه دیگر وقتی نمانده

باید زود رخت هایمان را جمع کنیم

هر لحظه ست که به سراغمان بیاید

غنیمت بشماریم

           این لحظه با هم بودن را....


 |+| نوشته شده در  سه شنبه سوم اردیبهشت 1392ساعت 14:50  توسط سمیرا  | 

یکـــــــی بیاید

تو وبلاگم یه چیزی بنویسه

من

متنم

نمیاد

:)


 |+| نوشته شده در  سه شنبه سوم اردیبهشت 1392ساعت 14:50  توسط سمیرا  | 

سر گردان در خرابات این شهـ ر

سرگردان در پیچ و خــ م نقاشـ ی

سرگردان در بیان حرفـــ ی که باید زد

حرفـــــ ی که نمی دانم چیســــــت!!


 |+| نوشته شده در  سه شنبه سوم اردیبهشت 1392ساعت 14:49  توسط سمیرا  | 
 
  بالا